This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Dysleksja i ADHD

 

Albert Einstein

 


 

      Dysleksją, czyli zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, zainteresowałam się obserwując dzieci w szkole muzycznej z pionem ogólnokształcącym, gdzie najbardziej widoczne są dysproporcje między postępami dziecka w nauce i postępami w grze na instrumencie głównym. 

      Przeważnie rodzice jeszcze nie przewidują, że ich pociechy mogą mieć problemy z nauką, bo nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących nie zdążyli tego zauważyć na początkowych lekcjach grupowych, jednak na indywidualnych zajęciach gry na instrumencie widać to najdalej podczas drugiego spotkania i wtedy można i nawet trzeba prowadzić ucznia wg toku nauki specjalnie dostosowanego do dziecka i jego zdolności. Terapia zawsze powinna być dopasowana do konkretnego przypadku, dlatego system indywidualnej pracy z uczniem na lekcji instrumentu daje najlepsze efekty. 

      Stwierdzenie, czy dziecko ma dysleksję, wymaga przeprowadzenia szeregu analiz w poradni psychologicznej, jest to 3 do 5 spotkań po 45 minut - do 1,5 godziny każde, natomiast lekcje gry na skrzypcach pokazują problem od samego początku. 

      Badania amerykańskie wykazały, że dysleksja jest wynikiem braku połączeń między dwiema półkulami mózgowymi, a w regeneracji tych połączeń pomagają wibracje powstające pod wpływem systematycznych ćwiczeń w grze na instrumencie. Wibracje masując centralne ośrodki mózgu, regenerują połączenia między dwiema półkulami mózgowymi i tym samym przyczyniają się do likwidacji zaburzeń, bo dysleksja, ogólnie rzecz biorąc, to widoczny deficyt percepcji, a muzyka poprzez jej uważne słuchanie w trakcie nauki gry na instrumencie, wzmaga koncentrację na szczegółach dźwięku i wymusza zauważanie niuansów, jednocześnie wyostrzając zdolność postrzegania. Kwestia rytmu i prawidłowego umieszczenia dźwięków w czasie wspomaga terapię dyskalkulii, dlatego szkolne zajęcia reedukacyjne powinny również obejmować naukę muzyki i rytmiki, gdzie dziecko zyskuje nowy i całkiem odmienny środek wypowiedzi.

      Terapia dysleksji na zajęciach wyrównawczych polega na bezpośredniej pracy nad usprawnieniem czytania i pisania, nad usprawnieniem analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, a także nad koordynacją wzrokowo ruchową, koncentracją uwagi i pamięcią. Prowadzący zajęcia stara się stymulować rozwój silnych stron dziecka, by umożliwić kompensację zaburzeń. Ważnym elementem jest także praca nad poprawą samooceny ucznia.

      Wszystkie elementy pracy z dzieckiem na zajęciach wyrównawczych, zawiera także nauka gry na instrumentach muzycznych, bo czymże innym jest czytanie nut i przekształcanie ich z pomocą instrumentu na dźwięki? Melodia przedstawiona nutami na pięciolinii pozwala bezboleśnie nauczyć się rozróżniania wysokości dźwięków, znakomicie przyśpiesza percepcję i analizę oraz syntezę wzrokowo-słuchową. Kontakt z instrumentem ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi i pamięć nie tylko muzyczną. Różnorodność ćwiczeń muzycznych kształci wielokierunkowo, a klarowność i logika alfabetu muzycznego prowadzą konsekwentnie do rozróżniania symboli liter i łączenia ich w głoski, rytm zamyka melodię w taktach, liczenie i porządek muzyczny łagodzi dyskalkulię. 

      Poza tym, dziecko ucząc się gry na instrumencie, czuje, że jest lepsze od innych, w przeciwieństwie do uczęszczania na zajęcia wyrównawcze, które już samą nazwą sugerują coś gorszego i w sumie leczą skutki, nie przyczynę. Dodatkowo, na poprawę samooceny dziecka wpływają występy, bo koledzy – nawet celujący w szkole uczniowie, często nie osiągnęli umiejętności gry na żadnym instrumencie. Podziw słuchaczy zachęca do dalszych wysiłków, a systematyczność ćwiczeń prowadzi do całkowitego wyrównania dysleksji. Świadczy o tym wiele przypadków moich uczniów spoza szkoły muzycznej, którzy już po roku nauki dorównali i prześcignęli najlepszych w swojej klasie.

      Gdyby nauka gry na instrumentach została podjęta na początku edukacji szkolnej i stosowana jako terapia dysleksji, wielu przykrych spraw można by uniknąć, bo jeśli uczeń gimnazjum czyta z szybkością trzecioklasisty ze szkoły podstawowej, to trudno mu nauczyć się np. materiału z historii, robić notatki na lekcji, czy czytać lub mówić w obcym języku. 

      Osobnym, ale jakże wspólnym problemem, jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, czyli ADHD (Attention Deficit Hiperkinetic Disorder). Inne nazwy, to - zaburzenia hiperkinetyczne lub nadpobudliwość psychoruchowa.

      ADHD występuje u 3% -10% dzieci i najczęściej jest dziedziczne. Po prostu mózg funkcjonuje według innych wzorców i nie jest to żaden objaw zaburzeń psychicznych, wręcz przeciwnie – te dzieci są wyjątkowo inteligentne i często po prostu nudzą się na lekcjach. Charakterystyczne są: brak uwagi, impulsywność i nadmierna aktywność, co stanowi dużą przeszkodę w prowadzeniu grupowych zajęć lekcyjnych.

      Dziecku wydaje się, że zna już temat, więc nie zwraca uwagi na szczegóły i dlatego często nie rozumie poleceń, stąd trudności i popełniane błędy. Wierci się, macha nogami, albo wstaje z krzesła na lekcji, podczas pauz szaleńczo biega, trudno mu zachować spokój. Przerywa lub przeszkadza innym, brak mu cierpliwości, więc nie umie czekać na swoją kolej, udziela odpowiedzi zanim pytanie jest dokończone lub odpowiada bez zastanowienia. 
      Nadpobudliwość jest przyczyną awantur i gorszych kontaktów z rówieśnikami. Żyjąc w swoim świecie, czasem wydaje się nawet nie słyszeć, co się do niego mówi. Zewnętrzne bodźce, nadmiar energii i zmienność zainteresowań szybko rozpraszają uwagę, więc nie może skoncentrować się na lekcjach, zapomina o koniecznych czynnościach i często gubi swoje rzeczy. Taki uczeń przeszkadza w prowadzeniu lekcji grupowych, więc zyskuje miano „ucznia trudnego” i w konsekwencji otrzymuje złą ocenę z zachowania, bo impulsywność przeszkadza mu przewidzieć i ocenić skutki własnego postępowania. 
      Dziecko ma słabsze wyniki w szkole, więc słyszy, że jest gorsze, niegrzeczne, agresywne, leniwe, a po wielokrotnych powtórzeniach, wierzy w to, że naprawdę tak jest i sądzi, że już nigdy mu się nic nie uda, bo sukcesów okupionych nawet dużym wysiłkiem, nikt nie potrafi docenić. Te trudności powodują unikanie lub brak chęci do zadań wymagających wytrwałości. 

      Część specjalistów twierdzi, że cechy zespołu hiperkinetycznego można zauważyć bardzo wcześnie: dzieci potrzebują mniej snu, są bardziej ruchliwe i chwiejne emocjonalnie. U chłopców częściej obserwowana jest nadruchliwość, u dziewczynek zaburzenia koncentracji uwagi. Oczywiście inaczej wygląda to u rozbrykanego siedmiolatka, a inaczej u nastolatka, który nie może utrzymać uwagi na temacie i po prostu „odpływa” myślami. 

      U dorosłych, jeśli nawet objawy ustąpią, często pozostaje nabyta w dzieciństwie niska samoocena, problemy emocjonalne i trudności w kontaktach.

      Jednak w mojej pracy, uczniów z ADHD cenię sobie specjalnie, ponieważ są to wyjątkowo zdolne dzieci. Znam wiele przypadków, gdy dziecko nadpobudliwe w grupie, wybija się wynikami w grze na instrumencie i zawsze najbardziej zaskakujące dla wszystkich nauczycieli są kontrastujące ze sobą wyniki i oceny z przedmiotów ogólnokształcących i z instrumentu głównego. 

      Najprostszym wytłumaczeniem tego faktu jest koncentracja na przedmiocie, który dziecko lubi, dodatkowym argumentem jest ogólny podziw otoczenia i płynące stąd dowartościowanie własnego JA. Dlatego własna ambicja pcha do dalszych osiągnięć, a umiejętność gry na instrumencie staje się koniecznością, posiadanym skarbem, środkiem odpoczynku po pracy, ucieczką od przykrej rzeczywistości, pomocnym w życiu momentem zastanowienia się i obcowania z samym sobą. Niespożyta energia ukierunkowana na konkretny cel, pozwala zdobyć o wiele więcej niż zwykłemu uczniowi. Nie bez znaczenia jest fakt oddziaływania na mózg korzystnych fal, które w trakcie ćwiczeń przybierają kształt fal występujących w stanie półsnu. 

      Ciekawostką może być dobór instrumentu, na którym dziecko uczy się grać. W wielu przypadkach wybór fortepianu (pianina) był niekorzystny. Dlaczego?

      Specyfika tego instrumentu wymaga pracy dziesięcioma palcami i nuty pisane na dwóch pięcioliniach trzeba czytać jednocześnie w dwóch różnych kluczach. Wymaga to zwiększonej koncentracji mózgu, a ADHD często towarzyszy dysleksji, więc skupienie się nad rozróżnieniem wielu zlewających się punkcików napisanych jeden nad drugim, zaciera obraz muzyki, której zagranie powinno być przecież przyjemnością, a nie olbrzymim wysiłkiem. 

      Melodia, czyli dźwięki czytane linearnie z pięciolinii, jest właśnie istotą gry na skrzypcach i wiolonczeli. Specyficzny dźwięk tych instrumentów, naturalny i najbardziej zbliżony do śpiewu, pozwala oddać najgłębsze uczucia, uzewnętrznia i daje ujście kłębiącym się emocjom, pomaga załagodzić stres. Dlatego właśnie nauka gry na instrumentach smyczkowych powinna być najczęściej stosowana jako środek wychowawczy w przypadku dysleksji i ADHD. 

      Osobnym tematem jest nauka gry na keyboardzie. Ten instrument, tak niedoceniany przez muzyków, w szczególności pianistów, pełni w wychowaniu specyficzną rolę. Pozwala na odtworzenie melodii z jednej pięciolinii i nakazuje umieścić dźwięki w żelaznym rytmie automatycznego akompaniamentu. Tym samym kształci koncentrację i dyscyplinę wewnętrzną, a także logikę przypasowania dźwięku odpowiedniego klawisza do jego obrazu na pięciolinii. Oprócz poczucia rytmu i słuchu, harmonijna konsekwencja płynnego następstwa dźwięków wpływa na uporządkowanie charakteru ucznia, bo jak mówił Platon: 
"...Służba muzyce jest najważniejszym środkiem wychowawczym, bo najbardziej w głąb duszy wnika rytm i harmonia. Potem człowiek tego, co szpetne i haniebne nie znosi wcześniej, niż umiałby powiedzieć dlaczego..." 

      Niedoceniana i zaniedbana kosztem innych, jak niektórzy twierdzą - konieczniejszych w dorosłym życiu przedmiotów, nauka gry na instrumentach, była w przeszłości stałym składnikiem edukacji młodego pokolenia. 

      Mówi psycholog:
„...W mojej pracy w psychiatrycznych oddziałach młodzieżowych spotykam nastolatków, którzy sądzą, że nigdy im się nic nie uda. Pacjenci ci cierpią na depresję, mają problemy z dobrym funkcjonowaniem społecznym. Często pozostały im trudności w koncentracji uwagi, niepokój, drażliwość, impulsywność, słabe przewidywanie skutków swojego zachowania...” 

      Dzieckiem, które wykazuje cechy nadpobudliwości psychoruchowej trzeba zająć się jak najwcześniej. Są oczywiście środki farmakologiczne, jednak - czy nie rozsądniej będzie dać mu na początek zabawkę w postaci czynnego kontaktu z muzyką? 

      Obecnie dostępne są już programy komputerowe, które za cenę jednej prywatnej lekcji, pozwalają samodzielnie nauczyć się grać i jednocześnie poznać obsługę komputera. Programy bawią i uczą. Ich dodatkowym atutem jest możliwość wydrukowania nut na papierze dostosowanym do możliwości ucznia z dysleksją, a takich podręczników w księgarniach jeszcze brak. Nuty pisane na dużych pięcioliniach ułatwiają odczytanie prawidłowej wysokości dźwięku, a muzyka i własne jej odtwarzanie dają satysfakcję, której nie można nabyć w sklepie. 

      Ta umiejętność rekompensuje niepowodzenia w innych dziedzinach życia, uczy koncentracji uwagi i spokoju w rozwiązywaniu problemów, pozwala opanować nerwy, wielokrotnie zmienia podejście nauczycieli i opinię kolegów, tworzy specyficzną więź między rodzicami i dzieckiem. 

      Warto spróbować...

Nauka gry na instrumencie podwyższa 
sprawność umysłu w każdym wieku.  
      Nauka gry na skrzypcach jest pomocnym środkiem 
w walce z dysleksją i ADHD.

 


Internetowa Szkoła Muzyczna,
to Forum
samodzielnej nauki gry na instrumentach
dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
 

Komputerowe podręczniki bawią i uczą

Adres Forum - kliknij:

http://members.lycos.co.uk/paganiniclub/

 

kontakt - paganiniclub - www
  Polecamy wszystkim:   O ADHD